Kvalitet

Avit D.o.o- Elicent RS - advanced ventilation
Avit D.o.o- Elicent RS - advanced ventilation
Avit D.o.o- Elicent RS - advanced ventilation

SONAR je Elicentov performativn kompjuterizovani kontrolni sistem kvaliteta  tokom montaže koji potvrđuje da su naši ventilatori 100% individualno testirani.

SONAR Proces je baziran na sledeća tri koraka:

Svaka linija proizvodnje je poremljna sa komjuterizovanom test klupom, koja je povezana na centralni sistem za proveru konformiteta proizvoda sa standardnim test podacima.

Nakon test povrde  da su proizvodi usaglašeni sa standardima, kontrola kvaliteta dodeljuje serijski broj koji je utisnut na samom proizvodu.

QC sertifikat:

Komjuterska kontrola električnih parametara;
Ispravna funkicionalnost i sigurnost ventilatora, urađena od strane kvalifikovanog osoblja.

Naši proizvodi poseduju IMQ sertifikaciju (Italijanski institut kvaliteta),koji svakih šest meseci kontroliše proizvode i njihovu saglasnost sa poslednjim internacionalnim standardima.

Svi naši ventilatori takođe imaju CE Mark oznaku, kao konformitet bezbednosnih pravila Evropske unije.