Kanalski centrifugalni ventilatori

 • AXC

  Cevni centrifugalni ventilator
  Cevni ventilator visokih performansi, centrifugalnog pritiska, dostupan u 10 različitih veličina.

  Laka i nenametljiva solucija za centralizovanu ventilaciju/ sa više ventilacionih tačaka, gde je potrebna jedna jedinica za izvlačenje vazduha iz više prostorija.

  Može se koristiti sa fleksibinim ili aluminijumskim crevima. Dostupan u izvedbi od tehnopolimera (AXC TP).

 • AXC TP

  Centrifugalni  cevni ventilator – plastični materijal

  Karakteristike: 

  Centrifugalni cevni in-line ventilator od  tehnopolimera.
  Laka i nenametljiva solucija za centralizovanu ventilaciju/ sa više ventilacionih tačaka, gde je potrebna jedna jedinica za izvlačenje vazduha iz više prostorija

 • ELIX

  Centrifugalni ventilator sa aksijalnim  izbacivanjem – LINEA DESIGN

  ELIX je centrifugalni kanalski ventilator sa aksijalnim protokom izbacivanja vazduha  Dostupan u izvedbi ø 100 i pogodan je za intermitentne i kontinurane ventilacije.

 • ELPREX

  Centrifugalni ventilator sa aksijalnim  izbacivanjem – LINEA DESIGN

  ELPREX  je centrifugalni kanalski ventilator sa aksijalnim protokom izbacivanja vazduha  Dostupan u izvedbi ø 100 i pogodan je za intermitentne i kontinurane ventilacije.

 • EXT

  Centrifugalni spolašnji ventilator

 • MRF

  Centrifugalni krovni ventilator

  MRF je svestrani i robustan rang centrifugalnog krovnog ventilatora za izbacivanje vazduha, dostupan u 7 različitih verzija i pogodan za vertikalni kao i horizontalnu montažu. Zaštitni poklopac je od visoko rezistentnog aluminijuma i perfektno se adaptira izloženim oblastima, posebno u primorskim predelima.

  MRF je kompaktnog dizajna i jednostavan za montažu, napravljen da zadovolji  sve potrebe zahtevne ventilacije u stambenim, poslovnim i industrijskim objektima. Dostupan u 7 izvedbi: ø 100mm, 125, 150, 160, 200, 250, 315.
  Može biti montiran na spoljašnji zid, ukoliko mto nije moguće uraditi na krovu objekta.
  Jednostavna solucija za rešenje potreba ventiliranja više tačaka/prostorija.
  Prednost spoljašnje montaže je ušteda internog prostora, maksimalna ventilacija uz bešuman rad.